AIRA contribúe á incorporación de novas tecnoloxías nas granxas

A incorporación da intelixencia artificial e das tecnoloxías dixitais no agro atópase dentro das prioridades para Europa, co reto que supoñen para as ganderías estes avances. AIRA segue a apostar por facilitar esta incorporación das novas tecnoloxías ás granxas e explotacións socias con proxectos como o TRAC PLUS.

En concreto, o proxecto TRAC PLUS busca desenvolver tecnoloxía de intelixencia artificial a partir de ferramentas big data e a sú protección baixo blockchain no sector lácteo, para a obtención dunha trazabilidade completa da granxa á mesa e o desenvolvemento dunha ferramenta de asesoramento técnico-económico para os gandeiros e clientes.

O proxecto conta cun orzamento de 391.895 euros e obtivo finanzamento por parte do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital dentro da convocatoria de Red.es, cun aporte de 156.758,08 euros.

Tras un ano de traballo, xa comezan a terse os primeiros resultados ó poder integrar todos os datos das granxas. Nos próximos meses seguirase avanzando para dispoñer das ferramentas que permitan facer un asesoramento directo ós socios e clientes en base ós datos recompilados.

AIRA coñece a estratexia do sector lácteo de Finlandia para reducir as súas emisións

De esquerda a dereita: Dr. Ángel Pereira, representante de AIRA; Raquel López Fernández (Directora de Transformación en CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT), Robert Harmoinen (Development manager, biogas production & circular economy), Juan Sagarna (Director de Sustentabilidade, Calidade e Innovación en Cooperativas Agro-Alimentarias), Ana Alicia Bolivar Lara (Responsable de medio ambiente, Operacións e Estratexia Dixital en COVAP) e Victorio Manuel Collado Alcalá (Departamento Gandería en Cooperativas Agro-Alimentarias).

Unha representación da cooperativa AIRA visitou o país nórdico dentro dun proxecto europeo liderado por Cooperativas Agroalimentarias de España

A cooperativa AIRA acaba de coñecer a estratexia que segue o sector lácteo de Finlandia para reducir as súas emisións e potenciar a economía circular a través do biometano, entre outras medidas.

En concreto, o pasado 15 de setembro, un representante de AIRA visitou o país nórdico dentro do proxecto COOPID (COOPeration of bioeconomy clústers for bio-based knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector), unha iniciativa liderada e coordinada por Cooperativas Agro-Alimentarias de España, coa que coñecer de preto as medidas tomadas polo sector lácteo de Finlandia para reducir as súas emisións.

O obxectivo do proxecto, no que tamén participan outras cooperativas lácteas de referencia en España como Central Lechera Asturiana e COVAP, é a difusión de boas prácticas agroalimentarias para a redución da pegada de carbono desde o sector primario, para a súa implementación e adaptación á realidade de cada rexión.

Coñecer a experiencia das ganderías

Neste caso visitáronse dúas granxas da cooperativa VALIO, que recolle e transforma o 80% do leite de Finlandia. Estas ganderías usan biometano producido maioritariamente do esterco e descartes de granxa para xerar calor e electricidade e/ou a súa purificación posterior a biogás comprimido para uso en vehículos adaptados. En concreto, o biometano producido nas granxas fornece a coches de particulares adaptados a CBG e ás cisternas de recollida de leite de Valio nesa rexión finlandesa.

Así mesmo, a delegación na que participou AIRA estudou a estratexia de “Pegada de Carbono Cero – 2035” que segue a cooperativa Valio para lograr a súa neutralidade entre emisións e fixación de carbono nese ano.

O biometano producido fornece a coches de particulares adaptados a CBG e ás cisternas de recollida de leite de Valio nesa rexión

 

Asemblea Xeral de AIRA 2022

AIRA continúa medrando e pecha o 2021 cun crecemento do 9%

A Cooperativa medra por cuarto ano consecutivo pese ó importante recorte de marxes realizado para conter o incremento dos custos de produción derivados da crise actual.

AIRA acada unha facturación consolidada de 148,2 millóns de euros e medra en tódalas áreas de negocio, en especial nas de referencia como o leite ou penso

AIRA celebrou este mércores a súa Asemblea Xeral Ordinaria en Taboada (Lugo) na que presentou as contas deste último ano ós seus socios e socias. A Cooperativa segue consolidándose como unha empresa líder e en plena fase de expansión, ó lograr este ano un crecemento do 9,1%. AIRA continúa medrando a un ritmo sostible e nestes 4 anos dende que se formalizara o proceso de integración no 2018 logrou un crecemento do 39%.

AIRA medrou en tódalas áreas de negocio, en especial naquelas de referencia para o sector agrogandeiro coma o leite ou o penso. A Cooperativa segue a manter o seu compromiso de valorizar a produción e servir de apoio ós preto de 3.000 socios e socias que integran a entidade. “Seguimos medrando e facémolo, como ven sendo habitual, a base de recortar as marxes de beneficio”, explica Daniel Ferreiro, director xeral de AIRA.

Buscamos conter os prezos tanto dos produtos como dos servizos que se ofrecen na Cooperativa para mitigar o impacto que supón para as ganderías e explotacións socias

Ademais, neste 2021 a Cooperativa buscou contribuír a afrontar o incremento dos custos de produción que se sufriu no agro. “Fixemos un esforzo adicional na Cooperativa coa intención de paliar o forte incremento que experimentaron os custos de produción. Buscamos conter os prezos tanto dos produtos como dos servizos que se ofrecen na Cooperativa para mitigar o impacto que supón para as ganderías e explotacións socias”, concreta Ferreiro.

A Cooperativa pechou 2021 cunha facturación consolidada de 148,2 millóns de euros, ó manterse como un referente nas áreas de negocio. AIRA logrou un nivel de EBITDA de 5,6 millóns de euros, que permiten á Cooperativa afrontar o volume de investimentos que manexan e que ademais deixa un excedente neto de 2,4 millóns de euros, dos que máis do 50% se capitalizará ós asociados.

AIRA acadou no 2021 as previsións que barallaba e comercializou 115 millóns de litros de leite e contou cunha produción de 250.000 toneladas de penso, unhas cifras polas que se mantén como unha das principais fábricas de penso especializadas en vacún de leite en España. Ademais, a Cooperativa destinou a investimentos nestes anos 15 millóns de euros, poñendo especial interese na comercialización e transformación, así é que na planta de transformación do leite de Melide fixéronse inversións por valor de 24 millóns de euros.

Renovación do Consello reitor

Á marxe da presentación das contas, outro dos temas incluídos na orde do día da Asemblea foi a actualización e modernización dos estatutos da Cooperativa para adaptarse ás necesidades e ritmos actuais. Ademais, procedeuse á renovación da metade dos cargos do Consello reitor, tal e como recollen os estatutos da Cooperativa. O proceso foi ratificado polas socias e socios presentes e mantivéronse tódolos cargos, a excepción do segundo vogal, dado o cese de actividade, por xubilación do seu predecesor.

Asemblea Xeral Ordinaria de AIRA 2021

AIRA logra un crecemento de máis do 25% en só tres anos e unha facturación de 125 millóns de euros

A cooperativa agraria presenta ós socios os resultados dos últimos dous anos. A entidade encadea tres exercicios de crecemento e pecha as contas de 2020 cunha facturación de 125 millóns de euros

AIRA destina 12 millóns de euros a investimentos, boa parte deles á planta láctea de Melide (Galacteum), na que transforma o 50% do leite das ganderías socias

Os socios de AIRA aproban a adhesión da cooperativa coruñesa Coba de Vales (Mesía) e a lucense Mopán (Monterroso)

A cooperativa AIRA celebrou este mércores, 24 de novembro, a súa asemblea anual, logo de que a Covid-19 obrigara a atrasar a xuntanza cos socios ata o de agora. A entidade agraria presentou os resultados económicos dos últimos dous exercicios que amosan un crecemento de máis do 25% dende o proceso de integración realizado en 2018. “Medramos tódolos anos a un ritmo sostible, por encima do 8 % nestes dous últimos exercicios e fixémolo en tódalas áreas”, explica Daniel Ferreiro, director xeral de AIRA.

Medramos tódolos anos a un ritmo sostible, por encima do 8 % nestes dous últimos exercicios e fixémolo en tódalas áreas

A cooperativa lucense pechou 2020 cunha facturación de 125 millóns de euros e cun crecemento do 8,5%. Mentres, no 2019 AIRA acadou unha facturación de 115 millóns de euros, o que supuxo un crecemento do 8,9%. O volume de facturación acadado, fronte ós preto de 98 millóns que manexaban no 2017, é un dos claros indicativos da consolidación do proxecto de integración iniciado hai tres anos.

“Non medramos a base de subir as marxes de beneficio dos produtos, senón que incrementamos a facturación porque aumentamos o volume de actividades e servizos prestados, o que nos permite ser máis competitivos e xerar mellores resultados”, detalla Ferreiro.

Na asemblea, que tivo lugar no polideportivo de Taboada e estivo condicionada polas medidas de prevención do Covid-19, tamén se aportaron outros datos económicos como o nivel de EBITDA, é dicir os beneficios brutos antes da dedución dos gastos financeiros e tributarios, onde AIRA acadou os 4,7 millóns de euros no 2020.

Máis salientable que o propio crecemento en facturación é que medramos en volume de actividade en tódalas áreas: na comercialización e nas actividades e servizos que desenvolvemos

AIRA consolídase como entidade de referencia dentro do mundo agrario, non só polo volume de negocio, senón polas oportunidades que xera no mundo rural, con máis de 250 postos de traballo directos e os servizos que presta a máis de 2.500 socios en 86 concellos de Galicia. “Máis salientable que o propio crecemento en facturación é que medramos en volume de actividade en tódalas áreas: na comercialización e nas actividades e servizos que desenvolvemos”, destaca Ferreiro.

Máis de 12 millóns en investimentos

Outro dos puntos que se trataron cos socios na asemblea foron os proxectos que AIRA ten en marcha para a valorización dos produtos dos seus socios, unha das prioridades da cooperativa. Unha das maiores inversións neste senso lévanse a cabo na planta de transformación de leite Galacteum, situada en Melide, posto que boa parte dos socios de AIRA son produtores de leite. Nestes 3 primeiros anos de traxectoria de AIRA levaron a cabo unha inversión superior ós 23 millóns de euros nesta industria láctea, que agora se atopa a pleno rendemento. “Galacteum foi un proxecto moi complexo, cunha aposta decidida por un produto diferenciado”, explica Ferreiro.

Galacteum foi un proxecto moi complexo, cunha aposta decidida por un produto diferenciado

Nestes momentos, en AIRA comercializan 115 millóns de litros de leite e transforman case o 50% do leite que recollen. “Nos últimos anos aumentamos a transformación propia e as previsións para os próximos anos son de seguir medrando en volume de transformación de leite”, detalla Ferreiro. A aposta decidida pola transformación tamén lles está a permitir subir o prezo do leite pagado ós seus gandeiros, nun contexto como o actual onde se está a producir un incremento dos prezos de produción, derivado das subas das materias primas e da electricidade, mentres o prezo de venda se mantén estable no mercado, o que está a poñer en situacións realmente complicadas ás ganderías galegas.

Nos últimos anos aumentamos a transformación propia e as previsións para os próximos anos son de seguir medrando en volume de transformación de leite

AIRA destinou arredor duns 12 millóns de euros a inversións, nos que xunto coa transformación do leite, a mellora do parque de maquinaria agrícola foi unha das prioridades para a entidade, posto que é tamén un dos ámbitos prioritarios para os socios.

Fusión de cooperativas

Na asemblea tamén se formalizou o proceso de integración de dúas novas cooperativas de primeiro grao en AIRA: Coba de Vales, de Mesía (A Coruña) e Mopán, de Monterroso (Lugo). Así, os socios de AIRA, igual que xa fixeran os das outras entidades, ratificaron esta fusión.

A integración destas dúas cooperativas supón un considerable incremento de socios, xa que Coba de Vales conta con 345 asociados e Mopán suma 125 socios.

A fusión con estas dúas cooperativas supón un incremento da facturación de case o 1,8% á par de abrir novas liñas de negocio e proxectos. Así, a adhesión de Coba de Vales proporciona novas oportunidades na fabricación de penso, posto que esta cooperativa contaba xa cunha fábrica de penso. AIRA estuda iniciar unha nova liña de fabricación de penso ecolóxico nestas instalacións.

Mentres, a proximidade da Cooperativa Mopán, situada en Monterroso, a escasos quilómetros de Taboada (onde se sitúa a sede central de AIRA) e os proxectos comúns que levan tempo desenvolvendo as dúas cooperativas propiciou que se dera o paso para a súa integración en AIRA.

Na asemblea, tamén se aprobou a proposta de continuidade do actual consello reitor, posto que na orde do día se incluía a renovación parcial do mesmo, entre os que figuraba o presidente, tesoureiro e os vogais impares. Deste xeito, quedou ratificada a permanencia de José Manuel López Tellado como presidente da entidade, así como o resto de membros, cun total de 276 votos a favor, 10 votos en branco e sen rexistrarse ningún voto en contra.

AIRA acolle a entrega dos Premios ao Cooperativismo galego 2021

A cooperativa agrogandeira exerce de anfitrioa, 3 anos despois de recibir este mesmo galardón polo seu proceso de integración. Nesta edición premiouse ás cooperativas Catroventos Editora, Cenlitrosmetrocadrado e Campo Capela. No acto participou a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quen destacou o cooperativismo como alicerce para o desenvolvemento económico e social de Galicia

A sede da cooperativa AIRA, en Taboada (Lugo), acolleu o acto central do Día do Cooperativismo galego, coa entrega dos premios convocados pola Consellería de Emprego e Igualdade, e que este ano leva por lema; Reconstruír, mellor xuntos.

A celebración prodúcese 3 anos despois de que a entidade agrogandeira recibise este mesmo galardón polo proceso de integración que acababa de levar a cabo. “Hai 3 anos estabamos recollendo nós o premio, e sentímonos fondamente orgullosos de poder acoller hoxe unha celebración tan especial polo que supón deixar atrás un difícil ano de pandemia como polo que significa en si celebrar os valores do cooperativismo”, apuntou Daniel Ferreiro Otero, xerente da cooperativa AIRA durante o acto.

Hoxe somos unha cooperativa consolidada con máis de 2.500 socios, máis de 250 empregados, 125 millóns de euros de facturación. Medramos manténdonos preto dos nosos socios, das súas necesidades, tentando atender as súas demandas e comercializar os seus produtos

“Agardamos que a experiencia dos premiados deste ano sexa tan positiva como resultou para AIRA. Naquel momento, en AIRA estabamos a dar os primeiros pasos da integración. Hoxe somos unha cooperativa consolidada con máis de 2.500 socios, máis de 250 empregados, 125 millóns de euros de facturación. Medramos manténdonos preto dos nosos socios, das súas necesidades, tentando atender as súas demandas e comercializar os seus produtos”, explica Ferreiro. A cooperativa medrou nestes 3 anos en volume de negocio en tódalas áreas de actividade e acumulativamente máis dun 25%.

O acto contou coa participación da conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quen reivindicou a Economía Social como “alicerce sobre o que sustentar e impulsar o desenvolvemento económico e social dos galegos e galegas”. Nesta liña subliñou que as entidades circunscritas a este modelo demostran ser “unha aposta sólida polo emprego e fano ademais abandeirando uns fins de interese xeral e colectivo, que garanten unha mellor redistribución dos recursos e promoven a cohesión territorial”.

O cooperativismo aporta valores como a autoaxuda, solidariedade ou a responsabilidade que non só benefician a quen traballa na cooperativa senón a toda a súa contorna

Lorenzana destacou valores como a autoaxuda, a solidaridade, responsabilidade social e sentimento de comunidade, que reducen as desigualdades, crean prosperidade común e responden aos estragos que está a causar a Covid-19. “O cooperativismo aporta valores como a autoaxuda, solidariedade ou a responsabilidade que non só benefician a quen traballa na cooperativa senón a toda a súa contorna”, incidiu a titular de Emprego e Igualdade.

 

Os premiados

No acto premiouse ás cooperativas Catroventos Editora, de Vigo, galardoada co premio aos valores cooperativos; o estudo Cenlitrosmetrocadrado, de Ames (A Coruña), que recibiu o premio a mellor proxecto cooperativo novo e Produtores de Campo Capela, da Capela (A Coruña), que obtivo o premio á traxectoria cooperativa.

Fixéronse tamén entrega dos premios a Proxectos Empresariais Cooperativos do Certame Cooperativismo no Ensino na modalidade de centros de Formación Profesional e ensinanzas de réxime especial, cuxos gañadores foron, no caso do primeiro premio, o instituto público Manuel Antonio, de Vigo, e, no caso do accésit, a Sociedade Cooperativa Mendiño, tamén da cidade olívica.

O acto foi conducido pola xornalista limiá Patricia Santana, que dende o 2018 é copresentadora do programa Luar da Televisión de Galicia, e foi emitido en directo a través de internet. O evento contou ademais coas actuacións musicais de Davide Salvado, acompañado por Fransy González e Cibrán e do humor da actriz Laura Villaverde.

A celebración levouse a cabo coas medidas oportunas sanitarias e cun aforo controlado e limitado por mor do Covid-19. Precisamente a irrupción da pandemia adiou a celebración deste acto na cooperativa, que estaba previsto levar a cabo xa no 2020, edición que finalmente se desenvolveu de xeito telemático.

Aira inviste máis de 1,5 millóns de euros en renovar e ampliar o seu parque de maquinaria

A cooperativa adquiriu, entre outros equipos, tres colleitadoras, oito segadoras, oito tractores e 10 remolques. A compra permítelle incrementar os servizos ós socios ó aumentar as máquinas dispoñibles e supón a contratación de 8 persoas. Coa operación tamén se crean dous novos puntos con cadanseu equipo básico de maquinaria nas vilas de Sarria e Guntín e aumentarán as prestacións para Silleda

Máis de 1.5 millóns de investimento

A cooperativa agrogandeira Aira, con sede central en Taboada (Lugo), acaba de pechar a compra dun lote de maquinaria co que busca renovar e ampliar o seu parque. A operación permitirá ademais incrementar os servizos ós socios coa creación de dous novos puntos con equipos básicos de maquinaria fixa en Sarria e Guntín.

A compra da maquinaria, que comezou a fraguarse a finais do pasado ano, supón un investimento de máis de 1,5 millóns de euros. A cooperativa adquiriu un lote de equipos entre os que se inclúen oito segadoras, delas unha segadora autopropulsada e dúas mariposas, unha colleitadora modelo Claas 970 de 10 filas, dúas colleitadoras Claas 960 de 8 filas, oito tractores e 10 remolques. No conxunto tamén se inclúe outra maquinaria coma arados e sementadoras, que contribúe a mellorar as prestacións do parque.

A compra pretende reforzar o parque de maquinaria que temos a día de hoxe [tanto en Chantada coma en Pol] e permitiranos tamén mellorar os servizos que ofrecemos ó socio ó poder establecer dous novos puntos con maquinaria fixa en Sarria e Guntín e incrementar as prestacións para a comarca do Deza, ó dispoñer de máis maquinaria na delegación de Aira en Silleda

“A compra pretende reforzar o parque de maquinaria que temos a día de hoxe [tanto en Chantada coma en Pol] e permitiranos tamén mellorar os servizos que ofrecemos ó socio ó poder establecer dous novos puntos con maquinaria fixa en Sarria e Guntín e incrementar as prestacións para a comarca do Deza, ó dispoñer de máis maquinaria na delegación de Aira en Silleda”, explica José Enrique Otero Díaz, director de Subministros e Servizos na cooperativa. Tanto o parque de Sarria coma o de Guntín contarán xa nesta campaña de ensilado de herba cun equipo fixo integrado por unha colleitadora, tres tractores e outros tantos remolques.

A creación destes parques auxiliares con maquinaria propia e fixa tanto en Guntín coma en Sarria busca mellorar as prestacións que se ofrecen ós socios nestas zonas para poder atender a demanda existente e complementar os servizos que xa se viñan prestando nestes concellos coa colaboración de distintas empresas, coas que se seguirá a traballar.

Revisión e posta a punto

Toda a maquinaria foi adquirida á firma lucense Ramudo de Bretoña SL. “Estamos terminando a revisión e posta a punto da maquinaria para a campaña de ensilado de herba”, concreta José Ángel Cobas Barreiro, responsable do parque de maquinaria na cooperativa.

 Estamos terminando a revisión e posta a punto da maquinaria para a campaña de ensilado de herba

Así, boa parte das máquinas xa se atopan nas propias instalacións da cooperativa preparadas para os traballos de sega e ensilado da herba, que está a comezar de xeito paulatino nestes días nas distintas delegacións de Aira.

Medrar polo socio

A operación permite que Aira siga a consolidarse como unha das principais cooperativas en Galicia tanto en volume de facturación como en servizos ós socios. A compra de maquinaria permite que nestes momentos a cooperativa dispoña dun amplo equipo pensado para tarefas fundamentais para os gandeiros como son ensilado tanto de herba como do millo, alimentos básicos nas racións do gando vacún de leite, e cada vez máis tamén do de carne.

O incremento do parque de maquinaria supón tamén un incremento do cadro de persoal da cooperativa. Así, está prevista a contratación de 8 profesionais especializados na condución deste tipo de maquinaria que se engaden á trintena de empregados do parque de maquinaria da cooperativa, unha cifra que se incrementa durante as campañas co aumento da carga de traballo. Polo momento, xa se contrataron 5 traballadores.

Cada vez as campañas son máis concentradas, queremos que todos os gandeiros realicen o ensilado no momento óptimo dos cultivos, xa que isto tradúcese nunhas mellores producións (cuantitativa e sobretodo cualitativa) e reducións de custos

Con esta adquisición, Aira pasa a dispoñer dun parque de maquinaria no que destacan 11 colleitadoras, o que o convirte no máis grande de Galicia en volume de maquinaria. “Cada vez as campañas son máis concentradas, queremos que todos os gandeiros realicen o ensilado no momento óptimo dos cultivos, xa que isto tradúcese nunhas mellores producións (cuantitativa e sobretodo cualitativa) e reducións de custos”, detalla José Enrique Otero Díaz. “Tentamos reducir ó minimo o tempo que pasa entre a recollida dos forraxes de inverno e o cultivo do millo para que os socios poidan optar por ciclos de millo máis longos que tamén lles proporcionen mellores resultados, polo que é fundamental contar con maquinaria dispoñible para afrontar ese volume de traballo”, puntualiza . Para optimizar a produción de forraxe para os socios, ademais dos equipos e cadro de persoal propio, Aira conta con autónomos e empresas de servizos para reforzar o incremento puntual do volume de traballo.

Tentamos reducir ó minimo o tempo que pasa entre a recollida dos forraxes de inverno e o cultivo do millo para que os socios poidan optar por ciclos de millo máis longos que tamén lles proporcionen mellores resultados, polo que é fundamental contar con maquinaria dispoñible para afrontar ese volume de traballo

Realizar o ensilado tanto de herba como de millo coa maduración axeitada tradúcese nun aforro de custos e unha optimización do aproveitamento da terra, sobre todo naquelas parcelas nas que se realiza unha rotación de cultivos, con forraxes de inverno previos á sementeira do millo.

A cooperativa Aira de Taboada abastecerase de electricidade con 600 paneis solares

A aposta polas alternativas renovables que fixo a fábrica de pensos de Taboada permitiralle aforrar 18.000 euros ao ano

A cooperativa Aira de Taboada acaba de poñer en funcionamento unha planta fotovoltaica na súa fábrica de pensos que lle permitirá xerar enerxía para abastecer un dez por cento da demanda eléctrica desta industria, cun aforro estimado de 18.000 euros anuais. As placas cobren a práctica totalidade da factoría.

Trátase da primeira gran aposta desta cooperativa agroalimentaria polas enerxías limpas, a sustentabilidade e a redución da dependencia enerxética, para o que confiou en Voltfer, empresa do vigués Grupo Alvariño especializada en solucións en enerxías renovables para particulares e empresas.

A instalación que acaba de entrar en funcionamento está integrada por un total de 616 paneis solares, con 166 quilowatts de potencia e unha produción de 207.500 quilowatts ao ano.

O director da firma taboadesa anunciou que seguirán apostando pola eficiencia enerxética con novos proxectos

Con esta capacidade de xeración, a cooperativa poderá amortizar o investimento realizado nun prazo de catro anos, a partir dos cales a enerxía producida terá custo cero para a cooperativa taboadesa.

O director xeral de Aira, Daniel Ferreiro, explicou que esta instalación, que se suma a outra de 100 quilowatts na delegación que a cooperativa ten en Chantada, “é unha mostra da aposta de Aira pola eficiencia enerxética e as renovables, un compromiso no que seguimos avanzando con novos proxectos”. Neste sentido, subliñou a importancia das liñas de axudas postas en marcha polo Inega para financiar proxectos de eficiencia enerxética en empresas do sector primario.

Pola súa banda, o director de Voltfer, José María Fariña, apuntou que os sistemas de autoconsumo fotovoltaico supoñen “a mellor opción para optimizar as posibilidades de aforro enerxético en empresas do sector agroalimentario e explotacións agrarias” ao ser máis rendible e eficiente á hora de xerar enerxía no mesmo lugar da súa utilización.

Os expertos en enerxía sinalan que, ante o incremento constante do prezo da electricidade nos últimos anos, o autoconsumo baseado na xeración con fotovoltaica está a ser a clave dun novo modelo enerxético para o rural, algo que funciona en cada vez máis países.

Artígo orixinal en El Progreso

Nace a cooperativa Aira, con 2.800 socios e 220 traballadores

© ALBERTO LÓPEZ

Os responsables das catro cooperativas estiman que as vendas e servizos conxuntos superarán os 90 millóns de euros anuais

Os socios das cooperativas Agris, Icos, Coelplan e Aira referendaron o acordo de fusión que fai tres semanas acordaran os consellos reitores. O nome da nova cooperativa será Aira, que pasará a ter consideración de primeiro grao en lugar do segundo que tiña actualmente. No acordo inicial estaba prevista a entrada de Leira de Paradela, peros os seus socios rexeitaron a fusión. Era a máis pequena de todas con diferenza, polo que a súa saída non supón un problema para a operación. A nova sociedade integrará a máis de 2.800 agricultores e gandeiros cun persoal que supera os 220 empregados, repartidos en 15 centros de traballo.

O volume de penso que comercializará é superior ás 150.000 toneladas e a cantidade de leite que produce aproxímase aos 100 millóns de litros. As vendas e servizos conxuntos lanzan unha cifra de negocio que está por encima dos 90 millóns de euros. As principais actividades que desenvolverá están centradas nos sectores do leite e da carne, aos que hai que sumar servizos de veterinaria, maquinaria, loxística, carburantes, comercialización e asesoramento.

As negociacións para formar este gran grupo cuxa maior actividade está na zona sur de Lugo, aínda que ten produtores de toda Galicia, comezaron fai ao redor dun ano. Nese momento, os responsables das cooperativas que compartían a fábrica de pensos Aira de Taboada, expuxeron a posibilidade de facer un estudo sobre a viabilidade de unirse nunha soa. O resultado do informe foi tan elocuente que non lles expuxo ningunha dúbida e comezaron co proceso de fusión de inmediato.

A idea dos participantes nesta fusión empresarial é que a nova Aira comece a funcionar o 1 de xaneiro do 2018. As catro cooperativas van manter intactos os seus 15 centros de traballo.

A chantadina Icos vota a favor nunha asemblea xeral que tamén aprobou as contas

A máis grande das catro cooperativas que se integran en Aira é a chantadina Icos. Fundamental tamén no proceso de posta en marcha no 2008 da fábrica de pensos conxunta de Taboada baixo o paraugas da entón nova cooperativa de segundo grao Aira, a decisión dos socios de Icos era básica para coñecer se o proxecto de fusión ía ter éxito. Segundo a información facilitada onte pola cooperativa de Fornas, a fusión foi aprobada nunha asemblea xeral de socios celebrada o xoves, e obtivo 228 votos a favor.

A asemblea deu tamén o visto e prace ás contas correspondentes ao ano 2016 que presentou a dirección, que recollen un descenso na facturación que ten que ver coa menor comercialización de leite. Ao peche do 2016, Icos facturou 43,4 millóns de euros, dos cales case 3,4 corresponden a servizos prestados e o resto á venda de leite, carne, produtos de horta e mercadorías. A sección de leite foi de novo a que máis facturou, pero esta vez seguiuna a pouca distancia a venda de pensos.

Artigo orixinal de La Voz de Galicia