A correcta alimentación dos animais é esencial para maximizar a eficiencia e a rendibilidade dunha gandería, garantir a seguridade alimentaria e lograr que os últimos produtos que chegan ao consumidor final teñan a calidade desexada. Por iso, Aira pon a disposición dos seus socios un amplo catálogo de pensos especialmente deseñados para cubrir as demandas de cada especie e etapa de crecemento.

A formulación a medida permite, ademais, obter racións personalizadas e pensos adaptados nutricionalmente ás necesidades e características das distintas ganderías.

 • Vacuno de leche

  Vacún de leite

 • Vacuno de carne

  Vacún de carne

 • Porcino

  Porcino

 • Avicultura

  Avicultura

 • Equino

  Equino

 • Ovino Caprino

  Ovino-Caprino

 • Cunicultura

  Cunicultura

 • Mascotas

  Mascotas