Administración e asesoría

Administración e asesoría

Aira ofrece a todos os seus socios, atendendo ás súas necesidades concretas, un servizo integral de asesoría fiscal, laboral, contable, societaria e administrativa.


Ver máis
Subministracións agrícolas e servicios técnicos

Subministracións agrícolas e servizos técnicos

Desde Aira subministramos todos os produtos que os nosos socios e clientes necesitan para o correcto desenvolvemento da súa actividade tanto agrícola como gandeira, complementando a nosa oferta coas tendas agrarias e supermercados. Do mesmo xeito, ofrecemos unha ampla gama de servizos encamiñados a acadar unha maior rendibilidade das explotacións.

Ver máis
Comercialización de materias primas

Comercialización

A través da comercialización da produción das cooperativas socias, AIRA promove a economía social e os valores de igualdade, seriedade, garantía de pago e comercio xusto.

Ver máis
Producción animal

Producción animal

Os técnicos de Aira elaboran racións adaptadas ás forraxes producidas nas explotacións, tanto de leite como de carne, respectando o uso maioritario de cereais e outros compostos controlados no laboratorio.

Ver máis