Nace a cooperativa Aira, con 2.800 socios e 220 traballadores

© ALBERTO LÓPEZ

Os responsables das catro cooperativas estiman que as vendas e servizos conxuntos superarán os 90 millóns de euros anuais

Os socios das cooperativas Agris, Icos, Coelplan e Aira referendaron o acordo de fusión que fai tres semanas acordaran os consellos reitores. O nome da nova cooperativa será Aira, que pasará a ter consideración de primeiro grao en lugar do segundo que tiña actualmente. No acordo inicial estaba prevista a entrada de Leira de Paradela, peros os seus socios rexeitaron a fusión. Era a máis pequena de todas con diferenza, polo que a súa saída non supón un problema para a operación. A nova sociedade integrará a máis de 2.800 agricultores e gandeiros cun persoal que supera os 220 empregados, repartidos en 15 centros de traballo.

O volume de penso que comercializará é superior ás 150.000 toneladas e a cantidade de leite que produce aproxímase aos 100 millóns de litros. As vendas e servizos conxuntos lanzan unha cifra de negocio que está por encima dos 90 millóns de euros. As principais actividades que desenvolverá están centradas nos sectores do leite e da carne, aos que hai que sumar servizos de veterinaria, maquinaria, loxística, carburantes, comercialización e asesoramento.

As negociacións para formar este gran grupo cuxa maior actividade está na zona sur de Lugo, aínda que ten produtores de toda Galicia, comezaron fai ao redor dun ano. Nese momento, os responsables das cooperativas que compartían a fábrica de pensos Aira de Taboada, expuxeron a posibilidade de facer un estudo sobre a viabilidade de unirse nunha soa. O resultado do informe foi tan elocuente que non lles expuxo ningunha dúbida e comezaron co proceso de fusión de inmediato.

A idea dos participantes nesta fusión empresarial é que a nova Aira comece a funcionar o 1 de xaneiro do 2018. As catro cooperativas van manter intactos os seus 15 centros de traballo.

A chantadina Icos vota a favor nunha asemblea xeral que tamén aprobou as contas

A máis grande das catro cooperativas que se integran en Aira é a chantadina Icos. Fundamental tamén no proceso de posta en marcha no 2008 da fábrica de pensos conxunta de Taboada baixo o paraugas da entón nova cooperativa de segundo grao Aira, a decisión dos socios de Icos era básica para coñecer se o proxecto de fusión ía ter éxito. Segundo a información facilitada onte pola cooperativa de Fornas, a fusión foi aprobada nunha asemblea xeral de socios celebrada o xoves, e obtivo 228 votos a favor.

A asemblea deu tamén o visto e prace ás contas correspondentes ao ano 2016 que presentou a dirección, que recollen un descenso na facturación que ten que ver coa menor comercialización de leite. Ao peche do 2016, Icos facturou 43,4 millóns de euros, dos cales case 3,4 corresponden a servizos prestados e o resto á venda de leite, carne, produtos de horta e mercadorías. A sección de leite foi de novo a que máis facturou, pero esta vez seguiuna a pouca distancia a venda de pensos.

Artigo orixinal de La Voz de Galicia